Pořad pravidelných bohoslužeb: 

 

Chrám Panny Marie Na Nábřeží (Maria am Gestade), Passauerplatz, A 1010 Wien

Mše svatá každou neděli a svátek v 08:30 hodin (P. Jiří Šindelář, CSsR). 

Mše svatá 1. pátek v měsíci v 18:00 hodin (P. Jiří Šindelář, CSsR). 

 

Kostel "Nejsvětějšího Vykupitele", Rennweg 63, A 1030 Wien

Mše svatá každou neděli a svátek v 10:00 hodin (P. Ludwig Pociask, CCG). 

Mše sv. pro rodiče a děti každou druhou neděli v měsíci v 10:00 hodin s přípravou na 1. svaté přijímání (P. Jiří Šindelář, CSsR). 

 

Kaple "Panny Marie Pomocnice", Don Bosco Haus, St.-Veit-Gasse 25, A 1130 Wien

Mše svatá pro mládež 3. sobotu v měsíci v 18:00 hodin (P. Jan Horák, SDB). 

 

Česká duchovní služba oblast Vídeň

Duchovní správce krajanů:

P.Dr.  Jan Horák, SDB

Hagenmüllergasse 31, A-1030 Wien

Tel:  +43 664 406 55 41

Fax: +43 171 184 112

www.sweb.cz/farnost.viden

Chrám Panny Marie Na Nábřeží

(Maria am Gestade)

Kostel Nejsvětějšího Vykupitele, Rennweg