Vítejte v klubu!

KLEMENS MARIA HOFBAUER KLUB je otevřené společenství českých a slovenských věřících při chrámu Panny Marie Na Nábřeží (Maria am Gestade) ve Vídni, jehož kořeny sahají až do doby života sv. Klementa. Vzniklo v sedmdesátých letech minulého století v době tak zvané "normalizace" bývalého komunistického Československa, kdy beznadějnou vlast opouštěly tisíce krajanů.

Jaká je náplň a poslání tohoto volného společenství? Především je to účast na bohoslužbách v českém jazyce v kostele Panny Marie Na Nábřeží (Maria am Gestade). V německém prostředí se snažíme zvelebovat a uchovat si mateřský jazyk. Občas si v doprovodu kytary s radostí zazpíváme národní a lidové písně. Dále pak pořádáme přednášky s náboženskou a jinou odbornou tematikou. Po nedělní mši svaté se scházíme ke společnému posezení s občerstvením a probíráme nejnovější události. Slavíme zde společně narozeniny, jmeniny a významné svátky. Navazujeme kontakty s poutníky, kteří navštěvují Vídeň a informujeme je o zdejším dění.