Pořad pravidelných bohoslužeb: 

 

Chrám Panny Marie Na Nábřeží (Maria am Gestade), Passauerplatz, A 1010 Wien

Mše svatá každou neděli a cír. svátek v 8:30 hodin (P. Jiří Šindelář, CSsR). 

Růženec každou středu v 18.00 hodin a poté mše svatá v 18.30 hodin (P. Jiří Šindelář, CSsR).

Mše svatá každou 1. sobotu v měsíci v 18:00 hodin (P. Jiří Šindelář, CSsR). 

 

Kostel "Nejsvětějšího Vykupitele", Rennweg 63, A 1030 Wien

Mše svatá každou neděli a cír. svátek v 10:00 hodin. 

Mše sv. pro rodiče a děti každou druhou neděli v měsíci v 10:00 hodin s přípravou na 1. svaté přijímání (P. Jiří Šindelář, CSsR). 

Každá 4. neděle v měsíci mše sv. s tématickou promluvou (P. Jiří Šindelář, CSsR)

1. a 3. neděli v měsíci slouží mše sv. P. Ludwik Pociask CCG

Česká duchovní služba oblast Vídeň

Duchovní správce krajanů:

Páter ING. DR. JIŘÍ ŠINDELÁŘ, C. Ss. R.
1010 Wien, Salvatorgasse 12
Mob.: +43 677 614 182 32 

Chrám Panny Marie Na Nábřeží

(Maria am Gestade)

Kostel Nejsvětějšího Vykupitele, Rennweg