Pořad pravidelných bohoslužeb: 

 

Chrám Panny Marie Na Nábřeží (Maria am Gestade), Passauerplatz, A 1010 Wien

Mše svatá každou neděli a cír. svátek v 8:15 hodin a ve středu v 18:30 hodin.

Páter Mgr. Dipl.-Ing. Václav Sládek, O.Cr

Kostel "Nejsvětějšího Vykupitele", Rennweg 63, A 1030 Wien

Mše svatá každou neděli a cír. svátek v 10:15 hodin. Ve čtvrtek (1. a 3. v měsíci)  18:30  hodin.

Páter Mgr. Dipl.-Ing. Václav Sládek, O.Cr

 

Ostatní podrobnosti viz stránku Vídeňské arcidiecéze.

Česká duchovní služba oblast Vídeň

Duchovní správce krajanů:

Páter Ing. Mgr. Václav Sládek O.Cr.

I když těžiště činnosti P. Václava bude na Rennwegu, budeme se s ním setkávat také v kostele Maria am Gestade.

https://www.erzdioezese-wien.at/pages/inst/14425183

Chrám Panny Marie Na Nábřeží

(Maria am Gestade)

Kostel Nejsvětějšího Vykupitele, Rennweg